Veliki servis

Veliki servis

Svaki automobil ima preporucenu kilometražu ili vremenski period pri kojem je potrebno izvršiti veliki servis.
Veliki servis ukljucuje promjenu nekoliko jako bitnih djelova koji se najviše troše tokom svakodnevne vožnje automobila. Djelovi za veliki servis koje je potrebno promijeniti na odgovarajucoj kilometraži su:

Zupcasti kaiš
Roleri
Španer
Ostali djelovi seta zupcenja
Vodena pumpa (ukoliko se nalazi u sistemu zupcenja)

Kvar na nekom od ovih djelova može proizvesti ozbiljne probleme medu kojima je i apsolutni kvar motora. Kilometražu koja je preporucena za veliki servis možete pronaci u prirucniku vozila i posavjetovati se sa strucnim licima u vezi toga. Ova kilometraža može varirati od proizvodaca do proizvodaca kao i od motora do motora. Tako se interval za veliki servis proteže od 60.000 do 120.000 kilometara. Ukoliko ne prelazite veliki broj kilometara, onda je potrebno da obratite pažnju na starost automobila i da veliki servis radite na svakih 5 godina ili manje bez obzira na to što ste vozili manje kilometara od preporucenog. U sklopu velikog servisa može, a i ne mora biti i mali servis. Praksa je da se u najvecem broju slucajeva mali i veliki servis rade zajedno, pa se prilikom djelova za veliki servis mijenjaju i ulje kao i svi potrebni filteri.
Ukoliko polovni automobil koji ste kupili ne posjeduje servisnu knjižicu u kojoj je zabilježeno da je izvršen veliki servis, poželjno je uraditi ga odmah po kupovini samog automobila. Postoji mogucnost i da je, ukoliko automobil posjeduje servisnu knjižicu, ona falsikovana pa se ne može vjerovati servisnim intervalima. Zato je preporucljivo odmah izvršiti veliki i mali servis i na taj nacin osigurati se od mogucih problema